Съобщение до Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година ще се приемат от 04/07/2018г. до 06/07/2018г от 9:00ч- 17:00ч в училището.