Съобщение до ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на ОУ „Петко Рачев Славейков“ -гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година се приемат от 18/05/2018г. до 23/06/2018г
на адрес:гр.Варна,ул.София №3(Магазин за униформи “ТРЕА”)