Съобщение до ПГИ „Д-р Иван Богоров“гр.Варна

Поръчки за ученически униформи на ПГИ „Д-р Иван Богоров“гр.Варна за следващата учебна 2018/2019 година ще се приемат от 15/06/2018г. до 30/06/2018г на адрес:гр.Варна,ул.София №3(Магазин за униформи “ТРЕА”)