Съобщение до СУ „Св.Климент Охридски“гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на СУ „Св.Климент Охридски“гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година ще се приемат от 27/06/2018г. до 29/06/2018г от 9:00ч- 17:00ч в училището.