Съобщение до VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на “ VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година се приемат от 15/06/2018г. до 30/06/2018г
на адрес:гр.Варна,ул.София №3(Магазин за униформи “ТРЕА”)