Съобщение до ПГИ „Д-р Иван Богоров“гр.Варна

Поръчки за ученически униформи на ПГИ „Д-р Иван Богоров“гр.Варна за следващата учебна 2018/2019 година ще се приемат от 15/06/2018г. до 30/06/2018г на адрес:гр.Варна,ул.София №3(Магазин за униформи “ТРЕА”)

Съобщение до VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на “ VII СУ „Найден Геров“ гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година се приемат от 15/06/2018г. до 30/06/2018г
на адрес:гр.Варна,ул.София №3(Магазин за униформи “ТРЕА”)

Съобщение до Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година ще се приемат от 04/07/2018г. до 06/07/2018г от 9:00ч- 17:00ч в училището.

Съобщение до ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Варна

Поръчки за ученически униформи на ОУ „Петко Рачев Славейков“ -гр. Варна за следващата учебна 2018/2019 година се приемат от 18/05/2018г. до 23/06/2018г
на адрес:гр.Варна,ул.София №3(Магазин за униформи “ТРЕА”)