Ученическите униформи на 69 СУ „Димитър Маринов“

Ученически униформи
Униформите на 69 СОУ „Димитър Маринов“
Ученически униформи
Униформите на 69 СОУ „Димитър Маринов“
Ученически униформи
Униформите на 69 СОУ „Димитър Маринов“